O firmie

Firma KRYZBYT z siedzibą w Bieruniu od ponad piętnastu lat zajmuje się remontami i naprawami bieżącymi oraz modernizacją sprzętu kolejowego, a w szczególności zakrętarkami (typu: SKALMIERZYCE, ROBEL, GEISMAR) oraz wiertarkami do szyn i podkładów, szlifierkami do szyn i rozjazdów, kluczy udarowo - spalinowych typu MASTER oraz pozostałymi maszynami i urządzeniami.

Ponadto firma KRYZBYT wykonuje remonty i naprawy koparek jezdnych, dwudrożnych i ładowarek, silników spalinowych, urządzeń zakręcających przekładni, układu sterującego oraz układu zaciskowego oraz wynikających z weryfikacji usterek, tak aby urządzenie było sprawne w 100%.

Maszyny naprawiamy na terenie naszej firmy – w specjalnie przystosowanym warsztacie. Serwis w naszej firmie to zespół wykwalifikowanych inżynierów i mechaników. Kadrę serwisantów cechuje wieloletnie doświadczenie w branży napraw maszyn i urządzeń. świadczymy usługi remontów maszyn i urządzeń, napraw bieżących, remontów kapitalnych jak również stałego nadzoru nad maszynami u klienta. Zewnętrzną usługę utrzymania ruchu możemy świadczyć dla każdego rodzaju produkcji i stosowanych maszyn i urządzeń

Oferujemy usługi z zakresu obróbki metali metodą CNC (toczenie CNC, frezowanie CNC) oraz na urządzeniach konwencjonalnych. Posiadamy własny nowoczesny park maszynowy do obróbki skrawaniem i spawania, możemy wykonywać usługi dłutowania

Wykonujemy we własnym zakresie potrzebne części zamienne (wg wzorów i rysunków) używając w tym celu najnowszych materiałów (również wymaganej obróbki cieplnej), tak aby uzyskać części o najlepszych parametrach techniczno – eksploatacyjnych. Wykonujemy nietypowe zamówienia wg potrzeb Klienta, lub dostarczonego wzoru bądź wg specjalnych wymagań wykonując niezbędną dokumentację techniczną.

Informacja dla klientów

 1. Zakład Mechaniki Precyzyjnej „KRYZBYT” Sp. z o.o. z siedzibą 43-155 Bieruń,
  ul. Warszawska 319
  , jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową.

 3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

 2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres

 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

 2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń

 3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

 • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

 • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 1. Zakład Mechaniki Precyzyjnej „KRYZBYT” Sp. z o.o. z siedzibą 43-155 Bieruń,
  ul. Warszawska 319,
  nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 2. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.

 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.

POBIERZ KATALOG W PDF FORMULARZ KONTAKTOWY